Vem är jag?

Jag är hon som samtalat och arbetat med hantverk av olika slag i hela mitt liv, jag ser så tydligt kopplingen däremellan. Jag har gått från klarhet till klarhet genom både mina egna erfarenheter i livet och genom att leva mig in i andras situation och erfarenheter. När jag med händerna varit sysselsatt har jag funderat vidare på hur det skulle kunna vara för mina medmänniskors liv skulle kunna se ut, både med sig själva och i relation till andra.

Filosofin bakom samtala och reparera kommer ifrån tiden när jag arbetade med människor i arbetsträning. Det var en ren slump som gjorde att jag fortsatte att utforska arbetssättet.

Ofta när vi jobbade med uppgifter som inte krävde så mycket av vår tankeverksamhet så uppstod samtal där människor berättade saker utan att de reflekterat innan. Tankar och känslor kom ut i form av nya ord som var annorlunda än den vanliga ”storyn om deras liv”. Ofta uppstod en insikt om att de aldrig förr delat det de just sagt med någon annan människa. Andra brukade snabbt förstå och också positivt bekräfta den som berättat något. Skam, skuld, sorg och problem var plötsligt lättare att bära för att de delat med sig och andra vågade berätta. På så sätt skapades en god cirkel av förtroende och tillit. Det här har skapat en vilja hos mig att utforska arbetssättet vidare, när händerna är upptagna med något så kan samtalet bli så mycket mer.

Har du svårt att öppna upp så är det här ett alternativ till att hitta en ny ingång till dina känslor och tankar om dig själv. När det finns människor runtomkring som utan dömande och med uppriktigt lyssnande bekräftar att det är okej, kommer andra känslor och tankar fram. Och då vågar jag säga att helandet är där. En för dig ny fråga leder samtalet vidare till behov som du tidigare kanske inte sett eller känt.

Vad behöver du? Kanske kan dina behov uttrycka en vilja när du vågar eller är mogen för det.

Vad vill du?

Utbildning

Jag är utbildad samtalsterapeut och innehar diplom Steg 1 Integrativ psykoterapi med psykosyntes som bas.

Läs om Psykosyntesen som metod här.